Ảnh của Tôi
16 Phan Ngọc Tòng P.2, TP.Bến Tre, Vietnam
Tin học - Bến tre - Vi tính - Bến Tre - Laptop Bến Tre - Thiết kế - Hướng dẫn - Sửa chữa Lắp ráp cài đặt - Phục hồi ảnh cũ - Hướng dẫn - Dựng đĩa Phim Nhạc - ảnh Kỹ thuật số - Đồ họa - CD&DVD Soft Driver... Các dịch vụ liên quan đến vi tính tin học. Nơi bạn đến là được. Keyword: Tin hoc Ben tre tnx -Vi tinh Ben Tre tnx - Tân Nam Xương - Bến Tre tin hoc tnx - Ben Tre vi tính tnx -bentretnx - vitinhtnx

@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Nguyễn Du Kim Vân Kiều câu 2779 - 3254

Lai Sinh

CD-KVK701 - Từ câu thơ 2779 đến câu 2820
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 10 Novembre 2008
Ca Sĩ : Mỹ Dung


 

Lâm Thanh

CD-KVK702 - Từ câu thơ 2821 đến câu 2862
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 13 Septembre 2008
Ca Sĩ : Xuân Phú


 

Châu Trần

CD-KVK703 - Từ 2863 câu dến câu 2906
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 11 Novembre 2008
Ca Sĩ : Hương Giang


 

Động Địa Kinh Thiên

CD-KVK704 - Từ câu thơ 2907 đến câu 2948
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 22 Novembre 2008
Ca Sĩ : Thụy Long


Chiêu Hồn

CD-KVK705 Từ câu thơ 2949 đến câu 2996
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 29 Novembre 2008
Ca Sĩ : Mai Thảo


 

Minh Dương

CD-KVK706 - Từ câu thơ 2997 đến câu 3038
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 29 Novembre 2008
Ca Sĩ : Mỹ Dung


 

Tái Thế Tương Phùng

CD-KVK707 - Từ câu thơ 3039 đến câu 3084
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Cap d'Agde, le 7 Octobre 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan


 

Vật Đổi Sao Dời

Từ câu thơ 3085 đến câu 3138
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 6 décembre 2008
Ca Sĩ : Tố Hà


709 – Đáy Biển Mò Kim - Xuân Phú


 

Khổ Tận Cam Lai

CD-KVK710 - Từ 3183 câu dến câu 3222
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 13 Décembre 2008
Ca Sĩ : Hương Giang


 

Chữ Tài Chữ Mệnh

CD-KVK711 - Từ câu thơ 3223 đến câu 3254
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 4 Octobre 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan

 

 

Chữ Tài Chữ Mệnh

( Vọng Cổ )

CD-KVK712 - Từ câu thơ 3223 đến câu 3254
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 4 Octobre 2008
Ca Sĩ : Hải Phương 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời coi thêm