Ảnh của Tôi
16 Phan Ngọc Tòng P.2, TP.Bến Tre, Vietnam
Tin học - Bến tre - Vi tính - Bến Tre - Laptop Bến Tre - Thiết kế - Hướng dẫn - Sửa chữa Lắp ráp cài đặt - Phục hồi ảnh cũ - Hướng dẫn - Dựng đĩa Phim Nhạc - ảnh Kỹ thuật số - Đồ họa - CD&DVD Soft Driver... Các dịch vụ liên quan đến vi tính tin học. Nơi bạn đến là được. Keyword: Tin hoc Ben tre tnx -Vi tinh Ben Tre tnx - Tân Nam Xương - Bến Tre tin hoc tnx - Ben Tre vi tính tnx -bentretnx - vitinhtnx

@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Xin mời nghe truyện đọc.

Ai tuổi già mắt kém, xin mời nghe truyện đọc.
Click ngay các hàng tiểu tựa màu xanh để đi thẳng vào nơi quí bạn chọn, hoặc đi từ từ dần dần xuống để đọc đầy đủ hơn.  
o  Hơn Nửa Đời Hư (Vương Hồng Sển) (4-Apr-2013)
o  Cánh Đồng Bất Tận (Nguyễn Ngọc Tư) (4-Apr-2013)
o  Nắng Thu (Nhất Linh) (4-Apr-2013)
o  Uyên Ương Đao (Kim Dung)   26-Mar-2013
o  Tru Tiên (Tiêu Đỉnh)   26-Mar-2013
o  Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà (Victor Hugo)   26-Mar-2013
o  Tiểu Thuyết Hồ Biểu Chánh (5 quyển)   26-Mar-2013
o  Bạch Mã Khiếu Tây Phong (Kim Dung) 26-Mar-2013
o    Sở Lưu Hương (Cổ Long)
o    Những Người Thích Đùa (Azit Nezin)
o    Bố Già (Mario Puzo, Ngoc Thu Lang). <-- click ngay các hàng tiểu tựa để đi thẳng vào nơi quí bạn chọn.
o    Tiểu Thuyết Quỳnh Dao (Bóng Hoàng Hôn, Em là Canh Hoa Rơi, Hoàn Châu Công Chúa, Tam Độ Mai, Xóm Vắng)
o    Thần Điêu Hiệp Lữ (Kim Dung)
o    Hiệp Khách Hành (Kim Dung)
o    Âm Thanh và Ngôn Từ (Thế Ngữ Trần Như Vĩnh Lạc) đài VOVN Houston Texas
o    Papillon, Người Tù Khổ Sai (Henri Charrière)
o    Không Gia Đình (Hector Malot)
o    Gánh Hàng Hoa
o    Tế Điên Hòa Thượng (Cu sĩ Khánh Vân)
o    Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (audiobook)
o    Tam Quốc Diễn Nghĩa (film audio track)
o    Liêu Trai Chí Dị (Bồ Tùng Linh)
o    Tuyển tập truyện ngắn Quê Mẹ (Thanh Tịnh), Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười (Nguyễn Hiến Lê)
o    Những Ngày Thơ Ấu (Nguyên Hồng),
o    Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam)
o    Lạnh Lùng (Nhất Linh)
o Tây Du Ký (Ngô Thừa Ân)

Nguyễn Du Kim Vân Kiều câu 2779 - 3254

Lai Sinh

CD-KVK701 - Từ câu thơ 2779 đến câu 2820
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 10 Novembre 2008
Ca Sĩ : Mỹ Dung


 

Lâm Thanh

CD-KVK702 - Từ câu thơ 2821 đến câu 2862
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 13 Septembre 2008
Ca Sĩ : Xuân Phú


 

Châu Trần

CD-KVK703 - Từ 2863 câu dến câu 2906
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 11 Novembre 2008
Ca Sĩ : Hương Giang


 

Động Địa Kinh Thiên

CD-KVK704 - Từ câu thơ 2907 đến câu 2948
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 22 Novembre 2008
Ca Sĩ : Thụy Long


Chiêu Hồn

CD-KVK705 Từ câu thơ 2949 đến câu 2996
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 29 Novembre 2008
Ca Sĩ : Mai Thảo


 

Minh Dương

CD-KVK706 - Từ câu thơ 2997 đến câu 3038
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 29 Novembre 2008
Ca Sĩ : Mỹ Dung


 

Tái Thế Tương Phùng

CD-KVK707 - Từ câu thơ 3039 đến câu 3084
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Cap d'Agde, le 7 Octobre 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan


 

Vật Đổi Sao Dời

Từ câu thơ 3085 đến câu 3138
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 6 décembre 2008
Ca Sĩ : Tố Hà


709 – Đáy Biển Mò Kim - Xuân Phú


 

Khổ Tận Cam Lai

CD-KVK710 - Từ 3183 câu dến câu 3222
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 13 Décembre 2008
Ca Sĩ : Hương Giang


 

Chữ Tài Chữ Mệnh

CD-KVK711 - Từ câu thơ 3223 đến câu 3254
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 4 Octobre 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan

 

 

Chữ Tài Chữ Mệnh

( Vọng Cổ )

CD-KVK712 - Từ câu thơ 3223 đến câu 3254
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 4 Octobre 2008
Ca Sĩ : Hải Phương 

Nguyễn Du Kim Vân Kiều câu 2265 - 2778

Phượng Liễn Loan Nghi

CD-KVK601 - Từ câu thơ 2265 đến câu 2314
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 26 Août 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan


 

Nghĩa Trọng Nghìn Non

CD-KVK602 - Từ câu thơ 2315 đến câu 2366
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 28 Août 2008
Ca Sĩ : Xuân Phú


 

Hại Nhân Nhân Hại

CD-KVK603 - Từ 2367 câu dến câu 2404
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 20 Septembre 2008
Ca Sĩ : Hương Giang


 

Tiền Định

CD-KVK604 - Từ câu thơ 2405 đến câu 2452
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 27 Septembre 2008
Ca Sĩ : Tố Hà


 

Gấm Vóc

CD-KVK605 - Từ câu thơ 2453 đến câu 2502
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 10 Octobre 2008
Ca Sĩ : Thụy Long


 

Thành Hạ Yêu Minh

CD-KVK606 - Từ câu thơ 2503 đến câu 2554
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 19 Octobre 2008
Ca Sĩ : Mỹ Dung


 

Hương Lửa Ba Sinh

CD-KVK607 - Từ câu thơ 2555 đến câu 2608
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 7 Octobre 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan


 

Tơ Đào

CD-KVK608 - Từ 2609 câu dến câu 2662
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 8 Octobre 2008
Ca Sĩ : Hương Giang


 

Nghiệp Duyên

CD-KVK609 - Từ câu thơ 2663 đến câu 2700
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 7 Septembre 2009
Ca Sĩ : Xuân Phú


 

Phách Quế Hồn Mai

CD-KVK610 Từ câu thơ 2701 đến câu 2738
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 8 Octobre 2008
Ca Sĩ : Mai Thảo


 

Phù Tang

CD-KVK611 - Từ câu thơ 2739 đến câu 2778
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Cap d'Agde, le 9 Octobre 2008
Ca Sĩ : Tố Hà

Nguyễn Du Kim Vân Kiều câu 1781 - 2264

Tương Phùng

CD-KVK501 - Từ câu thơ 1781 đến câu 1822
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 15 Juin 2008
Ca Sĩ : Xuân Phú


 

Phách Lạc Hồn Xiêu

CD-KVK610 - Từ 2701 câu dến câu 2738.
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Cap d'Agde, le 8 Octobre 2008
Ca Sĩ : Hương Giang


 

Loan Phòng

CD-KVK503 - Từ câu thơ1871 đến câu 1910
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 12 Juilet 2008
Ca Sĩ : Tố Hà


 

Trạc Tuyền

CD-KVK504 - Từ câu thơ 1911 đến câu 1954
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 14 Juillet 2008
Ca Sĩ : Thụy Long


Thiếp Lan Đình
CD-KVK505 Từ câu thơ 1955 đến câu 1998
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 16 Juillet 2008
Ca Sĩ : Mai Thảo

 

Kim Ngân

CD-KVK506 - Từ câu thơ 1999 đến câu 2048
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 26 Juillet 2008
Ca Sĩ : Mỹ Dung

 

 

Hằng Thủy

CD-KVK507 - Từ câu thơ 2049 đến câu 2088
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 28 Juilet 2008
Ca Sĩ : Tố Hà


 

Thành Hoàng Thổ Công

CD-KVK508 - Từ câu thơ 2089 đến câu 2134
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 31 juillet 2008
Ca Sĩ : Thụy Long


 

Râu Hùm Hàm Én

CD-KVK509 - Từ câu thơ 2135 đến câu 2178
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 15 Août 2008
Ca Sĩ : Xuân Phú


 

Cá Chậu Chim Lồng

CD-KVK510 - Từ câu thơ 2179 đến câu 2220
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 15 Août 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan


 

Cung Nga

CD-KVK511 - Từ 2221 câu dến câu 2264
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 17 Août 2008
Ca Sĩ : Hương Giang

Nguyễn Du Kim Vân Kiều câu 1313 - 1780

Phận Bèo Mây

CD-KVK401 - Từ câu thơ1313 đến câu 1354
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 16 Mars 2008
Ca Sĩ : Tố Hà


 

Đêm Ngắn Tình Dài

CD-KVK402 - Từ câu thơ1355 đến câu 1394
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 23 Mars 2008
Ca Sĩ : Tố Hà


 

Tay Đã Nhúng Chàm

CD-KVK403 - Từ câu thơ 1395 đến câu 1434
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 13 avril 2008
Ca Sĩ : Thụy Long


 

Tài Tử Giai Nhân

CD-KVK404 - Từ câu thơ 1435 đến câu 1474
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 31 Mai 2008
Ca Sĩ : Ngọc Ánh


Yếm Thắm Trôn Kim

CD-KVK405 Từ câu thơ 1475 đến câu 1514
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 17 Avril 2008
Ca Sĩ : Mai Thảo


 

Trăng Hoa

CD-KVK406 - Từ câu thơ 1515 đến câu 1554
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 28 Avril 2008
Ca Sĩ : Quỳnh LanCàng Mặn Càng Nồng

CD-KVK407 - Từ câu thơ 1555 đến câu 1594
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 4 Mai 2008
Ca Sĩ : Mỹ Dung


 

Lâm Tri

CD-KVK408 - Từ câu thơ1595 đến câu 1638
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 8 Mai 2008
Ca Sĩ : Hương Giang


 

Phi Phù Trí Quỷ

CD-KVK409 - Từ câu thơ 1639 đến câu 1684
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 7 Juin 2008
Ca Sĩ : Thụy Long


 

Tam Đảo Cửu Tuyền

CD-KVK410 - Từ 1685 câu dến câu 1732
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 11 Mai 2007
Ca Sĩ : Hương Giang


 

Túc Trái Tiền Oan

CD-KVK411 - Từ câu thơ 1733 đến câu 1780
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 25 Mai 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan

Nguyễn Du Kim Vân Kiều câu 891 - 1312

Gương Nhật Nguyệt

CD-KVK301 - Từ 891 câu dến câu 928
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 2 Décembre 2007
Ca Sĩ : Hương Giang


Lầu Xanh
CD-KVK302 - Từ câu thơ929 đến câu 966
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 16 Décembre 2007
Ca Sĩ : Tố Hà


Phong Trần

CD-KVK303 - Từ câu thơ 967đến câu 1006
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 10 Janvier 2008
Ca Sĩ : Xuân Phú


Túc Nhân

CD-KVK304 - Từ câu thơ1007 đến câu 1046
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 16 Janvier 2008
Ca Sĩ : Mỹ Dung


Buồn Trông

CD-KVK305 - Từ câu thơ 1047 đến câu 1072
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 26 Janvier 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan


Sở Khanh

CD-KVK306 - Từ câu thơ 1093 đến câu 1128
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Cap d'Agde, le 31 Janvier 2008
Ca Sĩ : Thụy Long


Phù Dung

CD-KVK307 Từ câu thơ1129 đến câu 1162
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 3 Février 2008
Ca Sĩ : Mai Thảo


Quyến Gió Rủ Mây

CD-KVK308 - Từ câu thơ 1163 đến câu 1196
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 10 Février 2008
Ca Sĩ : Tố Hà


Tống Ngọc Tràng Khanh
CD-KVK309 - Từ câu thơ 1197 đến câu 1232
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 13 Février 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan


Chương Đài

CD-KVK310 - Từ 1233 câu dến câu 1274
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 2 Mars 2008
Ca Sĩ : Hương Giang


Thúc Sinh

CD-KVK311 - Từ câu thơ 1275 đến câu 1312
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 10 Mars 2008
Ca Sĩ : Xuân Phú

Nguyễn Du Kim Vân Kiều câu 423 - 890

Lòng Xuân

Từ câu thơ 423 đến câu 462
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 17 Novembre 2006
Ca Sĩ : Mai Thảo


 

Chung Tử Kỳ

Từ câu thơ 463 đến câu 502
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 14 Février 2007
Ca Sĩ : Tố Hà


 

Liêu Dương

Từ câu 503 dến câu 542
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 23 Juillet2007
Ca Sĩ : Hương Giang


 

Ba Đông

Kim Van Kieu ( CD-KVK2-04 )
Từ câu thơ 543 đến câu 584
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 30 Juillet 2007
Ca Sĩ : Quỳnh Lan

 

Bên Tình Bên Hiếu

Thơ : Nguyễn Du ( 1766-1820 )
KVK205
Từ câu 585 đến câu 628
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 15 Août 2007
Tiếng hát : Xuân Phú

 

Ép Cung Cầm Nguyệt

KVK206
Từ câu thơ 629 đến câu 672
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 16 Août 2007
Ca Sĩ : Mỹ Dung

 
Tơ Duyên
KVK207
Từ câu thơ 673 đến câu 728
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 9 septembre 2007
Ca Sĩ : Xuân Phú


Mảnh Hương Nguyền

KVK208 - Từ câu 721 dến câu 768
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 11 Mars 2007
Ca Sĩ : Hương Giang


 

Mã Giám Sinh

CD-KVK2-09 - Từ câu thơ769 đến câu 808
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Cap d'Agde, le 12 Septembre 2007
Ca Sĩ : Thụy Long


 
Tú Bà
KVK210 - Từ câu thơ 809 đến câu 848
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 28 Février 2007
Ca Sĩ : Tố Hà


 

Đoạn Trường

CD-KVK211 - Từ câu thơ849 đến câu 890
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 28 Octobre 2007
Ca Sĩ : Quỳnh Lan

Nguyễn Du Kim Vân Kiều câu 307 - 422

Rày Gió Mai Mưa

Từ câu thơ 307 đến câu 344
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 29 Octobre 2006

 
 
Rày Gió Mai Mưa

Từ câu thơ 307 đến câu 344
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 29 Octobre 2006
Ca Sĩ : Mỹ Dung 
 
 
Lượng Xuân
 Từ câu 345 dến câu 380
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 30 octobre 2006
Ca Sĩ : Hương Giang
 
 
 
 Lửa Hương

Từ câu thơ 381 đến câu 422
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 3 novembre 2006
Ca Sĩ : Xuân Phú 

Mời coi thêm