Ảnh của Tôi
16 Phan Ngọc Tòng P.2, TP.Bến Tre, Vietnam
Tin học - Bến tre - Vi tính - Bến Tre - Laptop Bến Tre - Thiết kế - Hướng dẫn - Sửa chữa Lắp ráp cài đặt - Phục hồi ảnh cũ - Hướng dẫn - Dựng đĩa Phim Nhạc - ảnh Kỹ thuật số - Đồ họa - CD&DVD Soft Driver... Các dịch vụ liên quan đến vi tính tin học. Nơi bạn đến là được. Keyword: Tin hoc Ben tre tnx -Vi tinh Ben Tre tnx - Tân Nam Xương - Bến Tre tin hoc tnx - Ben Tre vi tính tnx -bentretnx - vitinhtnx

@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Nguyễn Du Kim Vân Kiều câu 197 - 234

Kiếp Nhân Duyên
 

Từ câu thơ 197 đến câu 234
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Cap d'Agde, le 19 Septembre 2006
Ca Sĩ : Quỳnh Lan
Mấy lòng hạ cố đến nhau,
Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng,
Vâng trình hội chủ xem tường,
Mà xem trong số đoạn trường có tên.
Âu đành quả kiếp nhân duyên,
Cùng người một hội một thuyền đâu xa,
Này mười bài mới, mới ra,
Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời,
Kiều vâng lỉnh ý đề bài,
Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm,
Xem thơ nức nở khen thầm,
Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường,
Ví đem vào tập đoạn trường,
Thì treo giải nhất chi nhường cho ai !
Thềm hoa khách đã trở hài,
Nàng còn cầm lại một hai tự tình,
Gió đâu xịch bức mành mành,
Tính ra mới biết là mình chiêm bao,
Trông theo nào thấy đâu nào,
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây ?
Mấy lòng hạ cố đến nhau,
Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng,
Vâng trình hội chủ xem tường,
Mà xem trong số đoạn trường có tên.
Một mình lưỡng lự canh chầy,
Đường xa nghĩ nỗi sau nầy mà kinh !
Hoa trôi bèo dạt đã đành,
Biết duyên mình biết phận mình thế thôi !
Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi,
Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn,
Giọng Kiều rền rỉ trướng loan,
Nhà huyên chợt tỉnh hỏi cơn cớ gì ?
Cớ sao trần trọc canh khuya,
Màu hoa lê hãy dầm dề giọt mưa,
Thưa rằng : Chút phận ngây thơ,
Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền,
Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên,
Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao,
Đoạn trường là số thế nào ?
Bài ra thế ấy vịnh vào thế kia,
Cứ trong mộng triệu mà suy,
Phận con thôi có ra gì mai sau. 
 

 ___________________________
Chú giãi :
Hạ cố = Chiếu cố với nhau.
Hạ tứ = Ban xuống cho
Quả kiếp nhân duyên = Quả : kết quả, Nhân : nguyên nhân, nhân quả của con người.
Tú khấu, cấm tâm = Miệng thêu, cấm tâm, ý nói thơ tuyệt vời.
Trướng loan = Màn có thêu con chim Loan.
Nhà huyên = Cây hoa Huyên, theo thuyết cổ biểu hiện quên sự lo âu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời coi thêm